STK – ÚSTÍ NAD LABEM – MOTORISTICKÝ AREÁL ÚŽÍN

Technická kontrola vozidel

Technická kontrola se provádí na základě zákona č. 56/2001 sbírky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva dopravy č. 302/2001 sbírky.

Služby

Technická kontrola

Zákazníky odbavujeme bez prodlení, dle příchodu, v průběhu celé pracovní doby. Odhadovaná doba technické prohlídky je přibližně 30 minut.

- 01
STK

V rámci kontroly STK prověříme zda vůz odpovídá předpisům, doplníme chybějící výbavu a případné závady opravíme na místě.

Technická kontrola se provádí na základě zákona č. 56/2001 sbírky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva dopravy č. 302/2001 sbírky.

- 02
Měření emisí

V případě, že je vozidlo vybaveno pohonem na alternativní palivo, provádí se měření i za použití tohoto paliva. 

Měření emisí provádíme na základě zákona č. 56/2001 sbírky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva dopravy č. 302/2001 sbírky. 

- 03
Bezpečnostní a evidenční služby

Dnešní doba volného trhu a automobilový boom posledních let, přilákal do oblasti prodeje automobilů spoustu nepoctivců a podvodníků. 

Služby CEBIA® jsou specializované úkony vedoucí k jednoznačné identifikaci vozidla a jeho ověření nebo zavedení do centrální databáze vozidel.

Ověřování a kalibrace tachografů

Provádíme kalibrace kotoučových EC tachografů výrobců a typů VDO Siemens, Kienzle typ TCO1318, MTCO 1324 a digitálních DTCO tachografů typu VDO Siemens DTCO 1381. K provedení kalibrace potřebujeme kopii originálu technického průkazu (velkého techničáku).

Kalibrace tachografů se provádí na základě zákona o metrologii č. 505/1990 sbírky, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 344, 345/2002 sbírky, metody zkoušení TPM 5210, 5211/2008, a nařízením rady a parlamentu (ES) č. 561/2006.

OVĚŘOVÁNÍ A KALIBRACE TACHOGRAFŮ PROVÁDÍME BEZ OBJEDNÁNÍ.
Servis

hledáte servis pro své vozidlo?

CEník

Měření emisí

STK

Pravidelná technická prohlídka

Evidenční kontrola

Dovozové prohlídky,přestavby vozidel

Opakovaná prohlídka + TSK po DN

Na žádost zákazníka

Další služby

Ceník platný od 1.1.2023.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH stanovené zákonem.
Firma B.K.Syn centrum s.r.o a AJK Centrum s.r.o si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění.

Po-Pá 6:30 - 17:00
So 7:30 - 12:00

Havířská 360/29, Ústí nad Labem

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2022 Všechna práva vyhrazena | MOTORISTICKÝ AREÁL ÚŽÍN | Ústí nad Labem